Subsidies

De subsidies van Active Chance zijn gestructureerd om onze missie, waarden en financieringsprincipes te ondersteunen.

Onze aandachtsgebieden.

Active Chance kent subsidies toe aan projecten gewijd aan:

 • Verbetering van de kwaliteit van leven
 • Het helpen van mensen om hun volle potentieel te bereiken
 • Het bouwen van betere gemeenschappen

Projecten kunnen vallen in grote focusgebieden met inbegrip van onderwijs, gezondheid, armoedebestrijding en gemeenschapsontwikkeling maar we neigen ernaar kwesties die al een veel aandacht en financiële steun ontvangen, niet te financieren.

Onze financieringscyclus.

Onze financieringscyclus loopt per kwartaal en bestaat uit een aanmeldingsperiode van één maand, één maand evaluatieperiode en één maand toekenning:

 • Aanmeldingsperiode: Het online aanmeldingsproces is geopend en aanvragers kunnen hun online formulieren invullen en indienen.
 • Evaluatieperiode: Het online aanmeldingsproces sluit en ingediende aanvragen worden beoordeeld.
 • Toekenningsperiode: Subsidies worden toegekend aan succesvolle aanvragers nadat de vereiste follow-up of zorgvuldigheidstoets is voltooid.

Raadpleeg de sectie Belangrijke data voor data van huidige en toekomstige financieringscycli.

Onze subsidies.

We kennen subsidies toe van:

 • 500 NAF
 • 2,500 NAF
 • 5,000 NAF
 • 10,000 NAF
 • 25,000 NAF

Het aantal beschikbare subsidies van elke omvang kan elke financieringsperiode variëren afhankelijk van doel, het totale beschikbare subsidiebedrag voor de periode, enz.

Onze eisen om in aanmerking te komen.

Naast het vallen binnen onze aandachtsgebieden, moeten projecten aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een van onze subsidies. Onze eisen om in aanmerking te komen zijn gebaseerd op de grootte van de subsidie. Zodanig dat aanvragen voor een subsidie van 10.000 of 25.000 gulden, aan meer eisen moeten voldoen dan die voor subsidies van 500, 2.500 of 5.000 gulden.

Vereisten voor alle subsidies

 • De aanvrager kan een individu of een organisatie zijn.
 • De kandidaten moeten aantonen dat ze al goed werk verrichten en een positief verschil in hun gemeenschap maken door middel van een recente historie van eerdere projecten en/of werk/vrijwilligerservaring.
 • Aanvragers moeten financiële noodzaak kunnen aantonen door het beantwoorden van een aantal financieringsverwante vragen.
 • Financieringsaanvragen moeten niet hoger dan 50% van de totale kosten van het project zijn. De kandidaten moeten dit aantonen door het verstrekken van de begroting en financieringsinformatie.
 • Aanvragen die een gemiddelde beoordeling van 50% of minder krijgen tijdens het beoordelingsproces (op basis van onze gepubliceerde financieringsbeginselen en toekenningsvereisten) komen niet in aanmerking voor verdere overweging vanwege een gebrek aan geschiktheid.
 • Wij accepteren geen aanvragen die fondsen verzoeken voor kapitaalprojecten ten voordele van particuliere eigenaren. Kapitaalprojecten die gemeenschappen en/of het algemeen belang ten goede komen, zijn aanvaardbaar. Als een project bijvoorbeeld in een privéruimte wordt gehouden, moedigen wij dit aan en kunnen andere aspecten van het project ondersteunen, echter zullen wij geen verbeteringen aan de ruimte financieren.
 • We kennen voorwaardelijke financiering toe aan winnende projecten die nog niet alle financiering hebben bevestigd. Als een project echter gefaseerd wordt gebouwd om bepaalde doelen gedeeltelijk te financieren, overwegen we om af te zien van de voorwaarde voor voorwaardelijke financiering. Indien van toepassing moeten aanvragers aantonen dat ze in aanmerking komen voor ontheffing van voorwaardelijke financiering.
 • Aanvragers kunnen slechts één subsidieaanvraag indienen in één financieringsperiode.
 • De kandidaten moeten aantonen dat zij de middelen binnen twaalf maanden zullen gebruiken door de begindatum van het project te verstrekken en aan te geven wanneer de fondsen zullen zijn opgebruikt.
 • Aanvragers moeten akkoord gaan met het verstrekken van vervolginformatie over hun project voor gebruik op de Active Chance-website. Als u een subsidie krijgt toegekend, is een voorwaarde voor de subsidie het indienen van een Project Follow-Up Form zodra uw project is voltooid. Het indienen van een ingevuld vervolgformulier is een vereiste; begunstigden die geen formulier indienen, komen niet in aanmerking om in het vervolg een aanvraag bij ons in te dienen en wij behouden ons het recht om de fondsen terug te vorderen.
 • Als u een Active Chance-subsidie krijgt en uw project wordt vertraagd om welke reden dan ook, zodat het niet binnen 6 maanden na de toekenning van de subsidie kan starten (inclusief, bijvoorbeeld, als u niet in staat bent om het saldo van de benodigde fondsen vooruw project te werven) wordt uw subsidie ingetrokken en moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Aanvullende eisen voor subsidieaanvragen van 10.000 en 25.000 gulden.

 • De aanvrager moet een formele organisatie betreffen.
 • Aanvragen moeten ondersteunende documentatie omvatten, waaronder een gedetailleerd budget, registratie van de Kamer van Koophandel, statuten, financieel overzicht van de afgelopen twee jaar en een organigram.   

Ons proces.

Onze aanvraag-, beoordelings- en gunningsprocessen worden online beheerd via onze subsidie-beheersoftware (ondersteund door Submittable), dus alle correspondentie van Active Chance met betrekking tot subsidies in het algemeen zal online of via e-mail worden gedaan. Wij behouden ons het recht voor wijziging van enig aspect van ons subsidieprogramma op elk gewenst moment met het oog op haar legitimiteit en/of effectiviteit.

Meld u nu aan.