Over ons

Active Chance verleent subsidies aan hen die werken aan het bouwen van betere toekomst voor mensen van Curaçao. 

Wij financieren een betere toekomst.

We begrijpen dat het veel werk en offers kost om aan een betere toekomst te bouwen en we respecteren de mensen op het eiland die zich inzetten voor deze zaak. We willen helpen door projecten te financieren die gewijd zijn aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van leven
  • Helpen van mensen om tot volle potentieel te komen
  • Het bouwen van betere gemeenschappen       

Wij zijn bereikbaar.

Wij bieden ondersteuning door middel van micro-, klein- en middelgroot formaat subsidies die per kwartaal worden toegekend. In een poging om onze subsidies toegankelijk te maken, baseren wij de vereisten om in aanmerking te komen op basis van de hoeveelheid geld die wordt toegekend. Dit met als doel om grass rootsgroepen of individuen die niet formeel zijn georganiseerd, naast grote formele groepen de kans te bieden in aanmerking te komen voor subsidie.           

Wij focussen op bewezen maar ondergefinancierde projecten.

Wij richten ons op de mensen en projecten die al goed werk verrichten en een positief verschil maken in hun gemeenschappen, maar die van oorsprong geen financiering ontvangen uit andere bronnen. Wij willen het voor deze mensen mogelijk maken om hun werk te blijven doen.

Wij stimuleren onafhankelijke en duurzame financiering.

We financieren tot 50% van de totale kosten van een project (gebaseerd op specifieke maxima) en verwachten dat de ontvangers de overige financiering via andere bronnen gefinancierd krijgen (zelf financieren, zakelijke inkomsten, andere subsidies, enz.). Terwijl we hierboven zeggen dat we ons op van oorsprong ondergefinancierde projecten richten, is onze hoop dat het goede werk dat wij proberen te ondersteunen, wordt voortgezet in de toekomst. Dat is de reden waarom wij op zoek zijn naar projecten die naar financiële duurzaamheid streven.

Wij belonen efficient gebruik van financiële en andere middelen middelen.

Wij zijn ons bewust van de realiteit dat wij als een “grassroots” stichting op Curaçao ons in een omgeving bevinden van zeer beperkte middelen. Daarom belonen wij projecten die manieren vinden om kosten te verminderen (door partnerschappen bvb) en die interne en externe middelen efficient gebruiken om de kosten te verminderen en toch de doelstellingen bereiken.

Wij hechten waarde aan innovatie en samenwerking.

Wij geloven dat innovatie en samenwerking belangrijk zijn en een positieve bijdrage leveren aan succesvolle projecten. Wij ondersteunen projecten waarin mensen aantoonbaar samenwerken en nieuwe manieren van werken uitproberen.

Wij zoeken naar multiplier-effect.

Wij denken dat het geweldig is wanneer een project het effect kan vergroten door de boodschap over te dragen aan nieuwe doelgroepen of door te overwegen hoe de aanpak in verschillende toepassingen kan werken. Wij zoeken projecten die nadenken over slimme en relevante manieren om het positieve effect te vermenigvuldigen met een kleine of zelfs zonder investering.

Wij houden rekening met tijd gevoeligheid.

Wij ontvangen soms grote hoeveelheden aanvragen in bepaalde rondes, en daarom evalueren wij ook projecten op hun tijd gevoeligheid. Als een project urgenter is dan een andere dan zal het prioriteit krijgen.

Wij vertrouwen.

Wij vertrouwen erop dat de mensen die subsidies bij ons aanvragen dit eerlijk en redelijk doen. En we vertrouwen erop dat de mensen die wij selecteren en aan wie wij subsidies verlenen, het geld gebruiken zoals bedoeld en doen waar zij het beste in zijn. We zullen niet actief betrokken raken bij  het beheren of meten van projecten. Ons enige verzoek is dat de ontvangers resultaten delen door middel van gegevens, foto’s, verhalen, enzovoorts. Wij willen het positieve effect dat hun projecten oplevert en het goede werk wat in onze gemeenschappen gebeurt, laten zien, horen en vieren en (via onze website) weerspiegelen aan de bevolking van Curaçao.

We leren.

We weten dat we het niet altijd goed zullen doen. We weten dat er subsidies die wij toekennen of door ons gesubsidieerde projecten zullen zijn, waarbij we de plank misslaan, maar we zijn toegewijd aan ons werk en zullen onze prestaties als stichting aan het einde van elke financieringscyclus evalueren, om ons model aan te passen en continu te verbeteren naar zinvolle en effectieve toekenning van subsidies.

Meld u nu aan.